2021 рік

 

2020 рік

 

2019 рік

Баланс 31.03.2019р.

Звіт про фінансові результати І кв. 2019

Баланс 30.06.2019 р.

Звіт про фінансові результати за I півріччя 2019 року

Баланс 30.09.2019 р.

Звіт про фінансові результати 9 міс. 2019 р.

Звіт про фінансові результати 31 грудня 2019 р.

Звіт про фінансовий стан 31 грудня. 2019 р.

 

2018 рік

Звіт за 9 місяців 2018 р.

Звіт II кв. 2018 р.

Звіт про фінансові результати І кв. 2018 р.

Баланс I кв. 2018 р.

 

2017 рік

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності

Пояснення