Тарифи для населення, бюджетних установ та інших споживачів по Шепетівському комунальному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства були встановлені на підставі рішення виконкому №301 від 17.10.2019 року:

-  на централізоване водопостачання – 17,12 грн за 1 куб.м (з ПДВ);

-  на централізоване водовідведення  – 17,98 грн за 1 куб.м (з ПДВ);

разом – 35,10 грн;

- суб’єкту господарювання у сфері централізованого водовідведення – 15,89 грн за 1 куб.м (з ПДВ).

Відповідно до постанови КМУ №869 від 1 червня 2011 року (в редакції постанови КМУ від 3 квітня 2019 року №291, постанови КМУ №467 від 10 червня 2020 року) та прийнятого Бюджету України на 2021 рік, було проведено розрахунки тарифів  на 2021 рік на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат.

За базу розрахунків тарифів прийнята фактична собівартість надання  послуг (базовий період - 2019 рік), яка скорегована з врахуванням змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, палива, оплати праці, податків та зборів, які мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства.

При формуванні тарифів використано:

- річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік;

 - державні і галузеві нормативи витрат ресурсів;

- техніко-економічні розрахунки;

- фактичні витрати за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 рік.

Фактична собівартість послуг за 2019 рік з централізованого водопостачання становила 16,72 грн за куб.м, проти 17,60 грн за куб. м за 2020 рік (ріст на 5,26%), з централізованого водовідведення 14,41 грн проти 15,85  грн за куб.м (ріст на 9,99%).

Основними чинниками, що вплинули на ріст собівартості централізованого водопостачання та водовідведення є постійне зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії (відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, що функціонує за європейськими стандартами  запущений 1 липня 2019 року) паливо-енергетичних ресурсів, а саме:

Витрати на електроенергію:

- у структурі собівартості тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення 24,3% складають витрати на електроенергію, тому комунальне підприємство надзвичайно залежить від вартості електроенергії. У чинних тарифах врахована вартість електроенергії за 1 кВт-год  першого класу 1,9363 грн (без ПДВ), в планових 2,01423 грн за кВт-год, ріст цін на 4,02%, другого класу 2,4865 грн, в планових 2,74496 грн за кВт-год, ріст цін на 10,39%.

Оплата праці:

- у чинному тарифі фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, для працездатних осіб з 01.07.2019 року 2007 грн, з 01.12.2019 року 2102 грн на місяць. Середній прожитковий мінімум у другому півріччі становить 2022,83 грн; мінімальна заробітна плата 4173,00 грн.

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік» з 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати становить 6000,00 грн та збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2021 р. 2270,00 грн, з 01.07.2021 р. 2379,00 грн, з 01.12.2021 р. 2481,00 грн на місяць. Середній прожитковий мінімум на 2021 рік становить 2333,00 грн.

Заробітна плата врахована до тарифів в установленому порядку із забезпеченням прожиткового мінімуму для працездатних осіб та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням галузевої угоди та колективного договору підприємства.

Відповідно фонд оплати праці зріс на 15,33%, який у структурі  тарифу з відрахуванням до фондів  займає найбільшу питому вагу 62,5% і має суттєвий вплив на собівартість послуг.

Пропорційно до росту рівня заробітної плати збільшились також відрахування на соціальні заходи.

У 2020 році водоканал провів планову технічну модернізацію, а саме встановлення системи диспетчеризації та автоматизації технологічного процесу КНС-5. За допомогою проведених заходів вдалося оптимізувати чисельність персоналу, покращити процес роботи каналізаційних мереж міста та зменшити навантаження на фонд оплати праці.      

Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства відноситься до безперервно діючого підприємства, яке цілодобово надає послуги з водопостачання та водовідведення. А тому на дільницях підприємства працівники працюють цілодобово, не зважаючи на обсяги наданих послуг.

Низький рівень оплати праці працівників підприємства впливає на плинність кадрів та відтік молодих кваліфікованих спеціалістів.

Витрати на заробітну плату з відрахуванням до фондів та електроенергію складають в собівартості послуг з водопостачання 85,95% та водовідведення – 87,62%.

Рівень відшкодування витрат при чинних тарифах за 2020 рік становить з централізованого водопостачання 81,05%, з водовідведення – 94,5%.

Від надання послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню за 2020 рік підприємство зазнало збитків на суму 2652,5 тис. грн, в тому числі по водопостачанню – 1483,6 тис. грн, по водовідведенню – 1168,9 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування підприємству різниці в тарифах для населення  станом на 01.01.2021 рік становить 8389,2 тис. грн.

Реалізація послуг у плановому періоді проти реалізації в чинних тарифах зменшилась у натуральному виразі по водопостачанню на 97,26 тис. м³, по водовідведенню на 68,54 тис.м³ (У відсотковому відношенні спад реалізації становить по водопостачанню 10,5%, по водовідведенню 7,5%).

Питома вага по категоріях споживачів складає:

- по водопостачанню: населення – 82,9%, бюджетні установи – 9,5%, інші споживачі – 7,7%;

- по водовідведенню: населення – 53,6%, бюджетні установи – 9,6%, інші споживачі – 6,7%,

- по суб'єкту господарювання у сфері централізованого водовідведення – 30,1%.

Згідно з поданими розрахунками плановий тариф становитиме:

- на централізоване водопостачання 18,504 грн (без ПДВ) та 22,20 грн (з ПДВ) за 1 м куб.;

- на централізоване водовідведення 18,268 грн (без ПДВ) та 21,92 грн (з ПДВ) за 1 м куб.;

- по суб'єкту господарювання у сфері централізованого водовідведення 16,575 грн (без ПДВ) та 19,89 грн (з ПДВ) за 1 м куб.

Порівняльний аналіз чинних тарифів з плановими на 1 куб.м централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ПОСЛУГИ

Чинний тариф з ПДВ

Плановий тариф з ПДВ

Збільшення, грн; %

Централізоване водопостачання

17,12

22,20

5,08 грн 29,6%

Централізоване водовідведення

17,98

21,92

3,94 грн 21,9%

Разом

35,10

44,12

9,02 грн 25,6%

Суб'єкту господарювання у сфері централізованого водовідведення

15,89

19,89

4,00 грн 25,1%

 

До складу тарифів на послуги підприємства не включались витрати, що не мають відношення до їх надання: суми безнадійної дебіторської заборгованості і відрахувань до резерву сумнівних боргів, визначені штрафи, пені.

Загальновиробничі норми питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 2020 рік погоджені управлінням ЖКГ Хмельницької облдержадміністрації.

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води затверджені рішенням виконавчого комітету Шепетівської міської ради  №143 від 19 червня 2020 року.

На сьогодні чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення не дозволяють  підприємству  дотримуватись вимог Галузевої угоди та інших законодавчих актів у сфері оплати праці, вчасно розраховуватись з бюджетом по податкових платежах і оплачувати за спожиту електроенергію та одночасно забезпечувати місто якісними та у повному обсязі послугами з централізованого водопостачання та водовідведення.

Таким чином приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для стабільного функціонування підприємства та безперебійного забезпечення споживачів питною водою.

ДОДАТКИ:

 Планова структура тарифу на централізоване водопостачання

 Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання 

 Планова структура тарифу на централізоване водовідведення

 Розрахунок тарифів на централізоване водовідведення

 Планова структура тарифу на централізоване водовідведення суб’єктів господарювання у сфері централізованого водовідведення