Скорочений періодичний контроль якості питної води перед надходженням в мережу від 21.02.2019р.

   №

 

 

  Показник

 

   ВНС-2

 

    ВНС-3

 

ВНС-1 

 

   Свд. №10

 

Норма згідно ДСанПіН

2.2.4-171-10

1.

Запах

0

0

0

0

˂= 2 бали

2.

Присмак

0

0

0

0

˂= 2 бали

3.

Забарвленість

0

8,33

0

4,17

˂= 20°

4.

Мутність

0

0

0

0

˂= 1,0 мг/дм3

5.

Залізо

0,093

0,1

0,047

0,15

<= 0,2мг/дм3

6.

Амоній

0,05

0,05

0,88

0,025

<= 0,5(2,6)¹ мг/дм3

7.

Нітрити

0

0

0

0

<= 0,5мг/дм3

8.

Нітрати

32,08

30,93

32,08

14,89

 <= 50,0мг/дм3

9.

Сухий залишок

656

654

1008

704

<= 1000,0мг/дм3

10.

рН

7,05

7

6,95

7

6,5-8,5 од.рН

11.

Окиснюваність

2,4

2,48

2,4

2,56

Не нормується

12.

ЗМЧ

2

4

2

9

˂= 100 КУО/см³

13.

Загальні коліформи

Не виявл.

Не виявл.

Не виявл.

Не виявл.

Відсутність

14.

Е.соІі

Не виявл.

Не виявл.

Не виявл.

Не виявл.

Відсутність

15.

Ентерококи

Не виявл.

Не виявл.

Не виявл.

Не виявл.

Відсутність

16.

 Жорсткість 8,5   8,5  9,7  9,2 7(10) ммоль/дм3