Звіт за 9 місяців 2018 р.

Звіт ІІкв.2018р.

Звіт про фінансові результати Ікв.2018р.

Баланс Ікв. 2018р.

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звiт про рух грошових коштiв

Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності

Пояснення