Звіт за 9 місяців 2018 р.

Звіт ІІкв.2018р.

Звіт про фінансові результати Ікв.2018р.

Баланс Ікв. 2018р.

Баланс 31.03.2019р.

Звіт про фінансові результати І кв. 2019

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звiт про рух грошових коштiв

Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності

Пояснення