Звіт ІІкв.2018р.

Звіт про фінансові результати Ікв.2018р.

Баланс Ікв. 2018р.

Баланс

Звіт про фінансові результати

Звiт про рух грошових коштiв

Звіт про власний капітал

Примітки до річної звітності

Пояснення